Report System – EV Report
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
EV Report ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการเขียนรายงานมีความครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว ระบบรายงานของเรามีความยืดหยุ่น ในการปรับแต่งการใช้งาน ช่วยให้การทำงานของแผนกรังสีวิทยามีประสิทธิภาพมากขึ้น

“KEY FEATURES” in EV Palette

REDUCE YOUR WORKLOAD
-ลดภาระงานของผู้ใช้ ด้วยรายงานที่มีการกำหนดประโยคที่ใช้บ่อยและแบบฟอร์มรายงาน ที่แยกตาม modality และอวัยวะในร่างกาย

ACCESSIBLE FINAL REPORT
-เข้าถึงรายงานผลและสามารถส่งรวมถึงพิมพ์รายงานด้วย web browser

EASY COMPARISON
-สามารถแสดงผลของรายงานในอดีตควบคู่ไปกับรายงานปัจจุบันได้เพื่อการเปรียบเทียบ

EXTENSIVE REPORT
-สามารถเพิ่มภาพ Key images บนรายงานผลได้โดยตรงจากโปรแกรมเปิดภาพทางการแพทย์เพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น

GUARANTEEEAND SECURITY
-รับรองความปลอดภัย เนื่องจากการแก้ไขทั้งหมดจะถูกบันทึกและสามารถตรวจสอบได้

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้